Claes_web_fixed

Claes Borgström

Advokat

Passiv medlem i Advokatsamfundet

Claes Borgström tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet 1975. Under studietiden arbetade han heltid som sekreterare hos advokaten Bertil Molle. Efter examen började Claes som biträdande jurist på Stureplans Advokatbyrå i Stockholm där han stannade till 1980 då han blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Mellan åren 1980 till 1990 drev han verksamhet i egen firma med kontorsgemenskap med flera advokater, bland andra Bertil Molle. År 1990 startade Claes tillsammans med sex kollegor advokatbyrån Sju Advokater. År 2000 utnämnde Regeringen honom till Jämställdhetsombudsman, ett uppdrag som han upprätthöll till den 31 augusti 2007. Härefter hade han advokatbyrå tillsammans med Thomas Bodström fram till 2014. Efter att ha drivit September Advokatbyrå tillsammans med advokaterna Arido Degavro och Pia Engström Lindgren är han från 2020 passiv delägare.

Claes har under alla år arbetat med humanjuridik som familjerätt, tvångsomhändertagande men också miljörätt. Han drev i slutet av 1970-talet det uppmärksammade Birkagårdsmålet där 14 barn väckte talan mot Stockholms kommun för miljöstörningar på grund av trafiken utanför deras barnstuga. Från och med början av 1990-talet har Claes huvudsakligen arbetat med brottmål, både som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han svar Sveriges Radios kommentator under rättegången mot Christer Petersson angående mordet på Olof Palme. Han var sekreterare i Straffrättskommittén inom International Bar Association under två år på 1980-talet. Han har varit medlem i Internationella Juristkommissionen och medverkat till att bilda Advokater utan Gränser i Sverige, där han var ordförande till den 31 augusti 2000. Han var ledamot i Pressens Opinionsnämnd under 1990-talet, expert i 1999-års rättegångsutredning (SOU 2001:103), ensamutredare i Sexualbrottsofferutredningen (Ju 2004:1). Claes var ledamot av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd under åren 1992 till 2000. Som Jämställdhetsombudsman drev Claes flera uppmärksammade diskrimineringsmål i Arbetsdomstolen och verkade aktivt för en utveckling i riktning mot jämställdhet mellan kvinnor och män.

Han har under årens lopp haft en mängd brottmålskurser för advokater i regi av Sveriges Advokatsamfund respektive Limhamnsgruppen. Han har också undervisat på olika universitet i Sverige liksom inom fackliga förbund och arbetsgivarorganisationer. Claes har spelat in rättgångsspel för Sveriges Television rörande omhändertagande av barn respektive brottmål. Han har skrivit flera böcker, bland annat ”Rättegången om mordet på Olof Palme” (1991) och ”Advokaten i brottmålsprocessen” (2011).  Han har under alla år varit starkt engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter och biträtt människor i olika utsatta situationer.