Henrik

Henrik Stenbom

Biträdande jurist

Inriktning: Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV).

Henrik Stenbom studerade juridik vid Örebro universitet och tog ut sin juristexamen under början av 2021. Under slutdelen av sina studier praktiserade han på domstol och advokatbyrå. Hans examensarbete avhandlar frågan om barns umgängesrätt med föräldrar på skyddat boende. Efter examen har Henrik under ett års tid arbetat som beredningsjurist på Åklagarkammaren i Norrköping. Henrik började vid September Advokatbyrå i februari 2022.