Pia Engström Lindgren

Advokat

Inriktning: Brottmål, familjerätt, socialrätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, skoljuridik (barn- och elevkränkningar). Läs mer

Claes Borgström

Advokat

Inriktning: Brottmål, migration, socialrätt, flygrätt Läs mer

Arido Degavro

Advokat

Inriktning: Brottmål, migration, socialrätt, flygrätt Läs mer

Niklas Fjällström

Biträdande jurist

Inriktning: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt, och migrationsrätt. Läs mer